OKULÖNCESİ ÇAĞDAKİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNE İLK ADIM: ORFF EĞİTİMİ

Çocukların öğrenme süreci doğumdan itibaren değil, anne karnında başlar. Anne karnındaki bir bebek, annesinin yaşadığı olaylara annenin verdiği duygusal tepkiler sayesinde duyguları öğrenir. Dış ortamda gelişen bir olaydan rahatsızlık duyduklarında huzursuzluklarını vücut dili ile belli etmeyi öğrenir. Aynı şekilde annenin dinlediği ya da icra ettiği bir müzik sayesinde müziği ve onun hissettirdiği duyguyu öğrenir.

orff eğitimi

Bu öğrenmeler doğduktan sonra da devam eder. Kalorifer peteğinin sıcak olduğunu, peluş ayısının yumuşak olduğunu, babasının sakallarının sert olduğunu, masanın köşesinin sivri olduğunu dokunma duyusu sayesinde öğrenir. Tatma duyusu sayesinde hoşlandığı ya da tiksindiği yemekler konusunda fikir geliştirebilir. Görme duyusu sayesinde renkleri ayırt edebilir. Koklama duyusu sayesinde yemeğin, annesinin, babasının, çiçeğin ya da oyun hamurunun kokusunu duyumsayabilir. Aynı şekilde işitme duyusu sayesinde yüksek ve kısık sesleri, ince ve kalın sesleri, hayvan seslerini, kadın ve erkek sesini, gürültüyü ve ahengi öğrenir.

İlköğretime kadar gerçekleşen öğrenmelerin tümünün çok önemli bir ortak noktası; hepsinin yaşayarak ve deneyimleyerek gerçekleşmesidir. Küçük bir çocuğa çaydanlığın sıcak olduğunu ve canını yakabileceğini, kendisi elini uzatıp dokunmadan ve canının yanmasına sebep olmadan anlatmak oldukça zordur. Ancak bu deneyim onun, sıcaklık ve yakıcı sıcaklık kavramlarını ayırt etmesine olanak sağlar.

Yine okulöncesi müzik eğitimi, ancak çocuğa müziği deneyimleterek gerçekleştirilebilir. Çocuğa, müziği oluşturan ezgi, ritim, cümle gibi kavramları uygulayarak öğreterek, sağlıklı bir müzikal altyapısının oluşması sağlanabilir. Bunun nasıl yapılabileceğini ise yazımızın devamında ayrıntılı bir şekilde anlatıyoruz.

İzmir Gaziemir Orff eğitimi ile ilgili detaylı bilgi almak için 0507 920 74 57 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz.

ORFF EĞİTİMİ NEDİR?

Asıl adı “Orff Schulwerk” olan müzik eğitimi yaklaşımının temeli, 1930larda Münih-Almanya’da; müzisyen, besteci ve müzik eğitimcisi Carl Orff ile müzisyen ve dansçı Gunild Keetman tarafından atılmıştır. Aslında herhangi bir yaş sınırlaması bulunmayan ve her yaşa göre kişiselleştirilebilen bu müzik eğitimi yaklaşımı, genellikle okulöncesi çocukların müzikle tanışması amacıyla kullanılır. Müzikte herhangi bir teorik eğitime geçilmeden önce Orff eğitimine başvurulması, çocukta müzikal bir altyapının oluşmasını ve ilerleyen zamanlarda enstrüman eğitimine daha yatkın olmasını sağlar.

orff eğitimi nedir

Orff eğitimi, genel hatlarıyla müzik, hareket, konuşma/söz unsurlarını bütünleştiren bir müzik eğitimi yaklaşımıdır. Temeline oyun ve ritmi alarak katılımcıların aktif bir şekilde eğitime katılmasını sağlar. Grup halinde gerçekleştirilen bu eğitimde katılımcıların oynanan müzikal oyunlar esnasında yaratıcılıklarını kullanmasını, doğaçlama yapabilmesini destekler. Danslarla ve ritim çalgıları ile zenginleştirilmiş grup oyunları, katılımcıların kendi fikirlerini dışa vurabilmesine ve kolaylıkla yaratım yapabilmelerine olanak sağlar.

Orff eğitiminin temel ilkelerinin başında “kabul” gelir. Katılımcıların ve Orff eğitimcisinin yeni fikirleri yargılamadan kabul etmesi ve uygulaması katılımcıların özgüvenini tazeler ve değer duygusunu pekiştirir.

Grup çalışması sırasında çocuğun hissedeceği özgürlük duygusu, çocuğu yeni bilgilere, deneyimlere ve fikirlere açık hale getirir. Bu şekilde deneyimleyerek ve uygulayarak aktif öğrenme gerçekleşmiş olur.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı müzik kursumuz Sezen Sanat, Orff dersi Gaziemir‘de okulöncesi çocuklarımıza bu imkanı tanıyor.

Orff Eğitimini Oluşturan Öğeler;

 1. Oyun

Orff eğitmeninin liderliğinde çeşitli müzikal ve sanatsal öğeler içeren okul öncesi sanat eğitimini destekleyici grup oyunları oynanır.

 1. Ritim

Beden perküsyonu ya da ritim çalgıları eşliğinde çocuğun ritim kalıplarını duyma, algılama ve algıladığı ritmi özümseyip tekrar edebilme yetkinliklerini geliştiren çalışmalar yapılır. Aynı zamanda grup içerisinde diğer çocuklarla uyum içerisinde ritim oluşturabilme yeteneği kazandırılır.

 1. Dans

Orff eğitmeninin gösterdiği ya da çocuktan kendisinin yaratmasını istediği dans figürleri ile üzerinde çalışılan müzikal davranış pekiştirilir.

 1. Doğaçlama

Orff eğitiminde pek çok şey anlık olarak gerçekleşir ve oyunlar sırasında çocuğun düşünme ve yaratıcılığını kullanarak ortaya bir ürün çıkarma yetkinliği geliştirilir.

 1. Konuşma-Dil

Çocuğun, oyunlar esnasında duygularını ifade edebilme, kendisini konuşarak tanıtabilme, kendisine kişiliğini tanımlayacak takma isimler takabilme ve bu sayede benliğini çekinmeden ortaya koyabilme becerileri güçlendirilir.

ORFF EĞİTİMİNİN AMAÇLARI

orff eğitiminin amaçları

 • Çocukların sesler aracılığıyla algılama becerilerini geliştirmek,
 • Algıladıkları sesleri çözümlemelerini ve bunu yaşantılarına dahil etmelerini sağlamak,
 • Çözümledikleri müziği hareket, vücut dili, mimik, söz ve ses ile dışa vurmalarını sağlamak,
 • Yaratıcılıklarının gelişmesine katkı sağlamak,
 • Müzik aracılığı ile kendisini, çevresini, doğayı tanımasını ve yorumlayabilmesini sağlamak,
 • Çocuğa, kendisini müzikle ifade etme imkanı tanımak,
 • Çocuğun mental, sosyal ve duygusal alanlardaki gelişimini desteklemek,
 • Çocuğu, müzik eğitiminin bir sonraki adımı olan enstrüman eğitimine hazırlamak.

ORFF EĞİTİMİNİN FAYDALARI

orff eğitiminin faydaları

 • Çocuk, grup içerisindeki rolünü ve görevlerini öğrenir, grup çalışması yapma becerisi gelişir.
 • Bir bütünün parçası olduğu duygusu ile çevresindekilerle uyum içerisinde hareket etmeyi öğrenir.
 • Müziğin de ritim, ezgi, söz gibi birden fazla öğenin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bir bütün olduğunu fark eder ve grup içerisindeki kendi rolünü buna benzeterek uyum, ahenk bilinci oluşur.
 • Sadece müzikal anlamda değil sosyal çevresinde de uyum içerisinde yaşamasını sağlayacak davranışlarla bezenir.
 • Paylaşımda bulunmayı, topluluk içerisinde nasıl hareket etmesi gerektiğini, selamlaşmayı, kurallara uymayı, başkalarını takdir etmeyi, kendisini tanıtmayı, konuşma becerilerini, kısacası doğru iletişimi öğrenir.
 • Doğaçlamalar sayesinde, yarattığı fikir, hareket, söz ve ritimlerle yaratıcılığı gelişir.
 • Kendini tanıtmanın, kendi kişiliğini ortaya koymanın ve kendi fikirlerini üretip ifade edebilmenin getirdiği özgüven duygusuna sahip olur,
 • Orff eğitimi süresince kazandığı müzikal davranışlar, ileriki yaşlarda alacağı müzik eğitiminde büyük bir altyapı sağlar.
 • Seslerin incelik-kalınlığını ve gürlüğünü algılayabilir.
 • Ritim kalıplarını duyumsar, öğrenir ve enstrüman eğitimi esnasında ritimleri algılamada güçlük çekmez.

ORFF EĞİTİMİ İÇİN KULLANILAN MATERYALLER

 • Bango
 • Davul
 • Zil
 • Timpani
 • Kastanyet
 • Ksilofon
 • Çelik üçgen
 • Marakas
 • Gong
 • Tef
 • Glockenspieller
 • Ritim çubukları

Temel olarak Orff eğitiminde kullanılan materyaller bunlardır. İzmir’de orff eğitimi için 0507 920 74 57 numaralı telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.

OKULÖNCESİ ÇOCUKLARDA NEDEN STANDART ESNTRÜMAN EĞİTİMİNDEN ÖNCE ORFF EĞİTİMİNE BAŞVURULMALI?

Erken çocukluk döneminde sorumluluk duygusunun henüz tam olarak oluşmamış olması sebebi ile küçük yaştaki çocuklar “ders” kavramının tam olarak ne ifade ettiğini anlayamazlar. Bir eğitim almanın ve bu eğitim sürecinin kendi üzerlerine düşen payının ve rollerinin farkında olamayabilirler. Ödev, sorumluluk, ders çalışmak kavramlarını anlasalar bile yaşamlarına entegre edemeyebilirler.

izmir orff eğitimi

Bu yaşlardaki çocuklar için her şey bir oyundur. Yazımızın başında da anlattığımız üzere herhangi bir öğrenmenin teorik olarak gerçekleşmesi daha güçtür. Bu dönemdeki öğrenmeler tecrübe ve deneyimlere bağlı olarak gerçekleşir. Bu sebeple okulöncesi çağdaki çocuklara katı kuralları olan, disiplin sahibi ve geleneksel enstrüman eğitimi vermek onları belki de müzikten soğutmak anlamına gelebilir.

Oyun çocuğu diyebileceğimiz bu yaştaki çocuklara bir davranışı ya da öğretiyi benimsetmek, en kolay oyun aracılığı ile gerçekleşir. Ayrıca kendi akranları ile etkileşim kurup, hareket ve dans ederek devam eden orff dersleri, aktif öğrenmenin gerçekleşmesine ve benimsetilmek istenen davranış ve öğretilerin kalıcı olmasına olanak tanır.

İzmir’de Orff eğitimi veren yerler arasında, Gaziemir bölgesinde, yenilikçi eğitim anlayışı ve uzman kadrosu ile Sezen Sanat Müzik Kursumuz öne çıkıyor. Orff eğitimi İzmir Gaziemir‘de pandemi koşullarına göre güncellenmiş sınıflarımız ve sınırlı sayıdaki kontenjanımızdan faydalanmak için beklemeyin! Orff kursu İzmir hakkında daha detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

izmir orff kursu

Bu yazı hazırlanırken Gülin ÖZİSKENDER’in 2011 yılında Samsun’da yazdığı “Orff Yaklaşımı İle Yapılan Okulöncesi Müzik Eğitiminin Öğrencilerin Sosyal Becerilerinin Gelişimine Etkisi” isimli yüksek lisans tezinin makalesinden faydalanılmıştır.

Makaleyi incelemek için bkz: Orff Eğitimi Makale

Orff eğitimi sonrasında 5-7 yaş çocuklarda müzik eğitimi, piyano eğitimi ile desteklenip devam ettirilmelidir. Piyano eğitimi hakkında daha detaylı bilgi almak için; Piyano Kursu İzmir

Size yardımcı olmak için buradayız :)